HF_Om_ossOppdrett  av fjellørret siden 1997

I 1997 bygde vi et moderne oppdrettsanlegg for fjellaure i en fjellhall i Tyssedal, og kjøpte yngel fra Statkraft sitt settefiskanlegg i Simadalen i Eidfjord. Ideen var å bruke rent og ferskt vann fra kraftselskapet AS Tyssefaldene, og varme dette vannet via en varmeveksler fra Tinfos Titan & Iron KS.

Første leveranse av settefisk fra Eidfjord var 1. april 1998, og produksjonen kom da i gang. I slutten av juli 2000 fikk Norsk Fjellfisk AS nye eiere, og selskapet skiftet navn til Hardanger Fjellfisk AS. Per i dag har bedriften ca 10 fast ansatte. Våre kunder er for det meste fiskegrossister i hele Sør-Norge.

Oppdrettsanlegget er i Tyssedal, mens vårt moderne slakteri ligger i Simadalen i Eidfjord.