HF_Oppdrettet_2

Vår fjellaure får vokse naturlig i sitt eget tempo

Vi har produksjonslokale i Tyssedal i Indre Hardanger. Anlegget er landbasert og ligger inne i en fjellhall som er sprengt ut til dette formålet. Slakteriet ligger i Simadalen i Eidfjord, ca. 8 mil fra Tyssedal.

Rognen stammer fra Tunhovd, samme type som finnes på Hardangervidda. Auren er en brunaure og kalles fjellaure pga dens trivsel på fjellet. Rognen er naturlig og ikke avlet på.

Vi kjøper rogn og klekker til eget bruk. På den måten kan vi styre produksjonen nøye og vi får en lukket produksjon med minimale sjanser for smitte. Vi har per dags dato ikke hatt behov for medisinering eller vaksinering, eller annen behandling, av fisken vår.

Rognen klekkes i små klekkekar, og senere flyttes de over til større produksjonsskar. I anlegget har vi ti store produksjonsskar med fisk sortert i alle størrelser. Fisken fôres med Skretting-fôr tilpasset ørret. Fôret er fremstilt av naturlige råvarer som fiskemel og fiskeolje, og produksjonen er naturligvis godkjent av Mattilsynet.

Når fisken er ca. 400-800 gram sendes den til slakting. Det tar fra 1 ½ år fra rognen klekkes til fisken er slakteklar.

Vi tar bestilling hver fredag og slakter hver mandag. Bestilt mengde (levende) fisk kjøres til slakteriet i Eidfjord natt til mandag. Tirsdag er fisken vår i Oslo og Bergen, og onsdag morgen er den i Stavanger.

Fisken bløgges, sløyes, vaskes, sorteres og pakkes.

Vi sorterer i følgende størrelser:
300-400g
400-500g
500-600g
600-700g
700-900g

Fisken pakkes med is i isoporkasser på ca 3-5 og 10-12 kilo.